Seramik Heykel Ana Index Variation of Horse Pitchers, Earthenware - Atlı Testi Çeşitlemesi , Akçini - 27x11x33cm - 1970 Kerem and Asli, Canakkale Pitchers, Glazed Red Clay - Kerem ile Asli, Çanakkale Testileri , Sırlı Kırmızı Kil - 40x31x47cm - 1972 Trojen Horses, Glazed Red Clay shaped on Lathe - Truva Atları, Tornada Şekillenmiş Kırmızı Kil - 38x27x42cm - 1971